iCell

Under årens lopp har vi producerat flera olika produktfilmer åt iCell. Nu senast inför byggmässan, Nordbygg 2016. Filmerna visade produkterna och dess egenskaper, om företaget iCell och deras miljövänliga produktion.