Gumball3000

2015 följde vi fyra länders deltagare i bilrallyt Gumball3000. Vi producerade TV åt Sverige, Danmark, Norge och UK. Vi var ett Team på ca 30 man som följde bilarna längs deras resa, från Stockholm via Oslo, Köpenhamn, Amsterdam, Reno, San Francisco, Los Angeles och slutligen till Las Vegas. Totalt resulterade vår produktion i 24 program, 6 program till varje land.